Privacyreglement Kantoorsuper Versie consument

Versie consument
Privacyreglement Kantoorsuper

Kantoorsuper hecht zeer veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar klanten. In dit reglement geeft Kantoorsuper aan, op welke wijze Kantoorsuper met uw persoonsgegevens omgaat en wat Kantoorsuper doet om die te beschermen.
De verantwoordelijke over het beheer van uw persoonsgegevens
De beheerder van uw persoonsgegevens is Kantoorsuper, gevestigd te Eikenlaan 259 te 2404 BP Alphen aan den Rijn.

Welke persoonsgegevens worden door Kantoorsuper verzameld en waarvoor?
Kantoorsuper is zeer terughoudend in het verzamelen van uw persoonsgegevens. Feitelijk is het enige wat Kantoorsuper verzamelt, is het per bestelling en uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van die bestelling het opslaan van uw naam, telefoonnummer (in verband met eventuele klachten), mailadres (ten behoeve van de bevestiging van uw bestelling en uw feitelijke adres (ten behoeve van het afleveren van uw bestelling).
Nadat de termijn waarbinnen u uw bestelling kunt herroepen is verlopen, worden uw persoonsgegevens verwijderd, behalve als u nadrukkelijk aangeeft dat Kantoorsuper uw gegevens mag bewaren. Uw gegevens dient u derhalve elke keer per bestelling via de website in te vullen, zodat u zelf maximale grip heeft over uw eigen gegevens, behalve als u heeft aangegeven dat Kantoorsuper uw gegevens mag bewaren.

Geeft Kantoorsuper uw persoonsgegevens door?
Behalve in het kader van een goed functioneren van de website, het kunnen accepteren en uitvoeren van uw bestellingen en de betalingen daarvan, zal Kantoorsuper uw persoonsgegevens aan derden die bij vorenstaande betrokken zijn verstrekken. Die derden zijn niet gerechtigd om uw persoonsgegevens te openbaren of te commercieel te benutten en zijn die derden, na afloop herroepingstermijn, verplicht om uw persoonsgegevens te verwijeren.
Conform de toepasselijke wet- en regelgeving kan Kantoorsuper persoonsgegevens doorgeven aan politie en justitie en andere, door de wet daartoe aangewezen instanties of wanneer Kantoorsuper dit redelijkerwijze nodig acht om haar rechten of de rechten van anderen te beschermen, om letsel of schade te voorkomen, fraude aan te pakken en om naleving af te dwingen van de bepalingen en voorwaarden op de website.

Inzien of wijzigen persoonsgegevens
Aangezien Kantoorsuper telkens zo spoedig mogelijk uw persoonsgegevens verwijdert, valt er niets in te zien of te verwijderen.

Contact met Kantoorsuper
Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met Kantoorsuper
opnemen via het mailadres info@kantoorsuper.nl, of via de telefoon op 0172-722019. Privacyreglement versie november 2017. Kantoorsuper is gerechtigd dit reglement op elk moment aan te passen.