Versie zakelijke klant
Privacyreglement Kantoorsuper

Kantoorsuper hecht zeer veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar klanten. In dit reglement geeft Kantoorsuper aan, op welke wijze Kantoorsuper met uw persoonsgegevens omgaat en wat Kantoorsuper doet om die te beschermen.
De verantwoordelijke over het beheer van uw persoonsgegevens
De beheerder van uw persoonsgegevens is Kantoorsuper, gevestigd te Eikenlaan 259 te 2404 BP Alphen aan den Rijn.
Welke persoonsgegevens worden door Kantoorsuper verzameld en waarvoor?

Kantoorsuper verzamelt enkel de persoonsgegevens die in het kader van een ordentelijke bestelprocedure en de correcte afhandeling van uw orders, klachten en garanties alsmede de betalingen. Onder deze persoonsgegevens worden verstaan: titel, voor- en achternaam, bedrijfsnaam, KvK-nummer en BTW-nummer (indien van toepassing), geboortedatum, geslacht, e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord, aflever- en factuuradres (inclusief postcode, plaats en land), telefoon- en faxnummer, soort en hoeveelheid bestelde producten of diensten, ordernummer, orderdatum, orderstatus, datum en tijdstip aflevering, orderbedrag, valuta, betalingsgegevens, zoals creditcardnummer en expiratiedatum, retourverzoeken (uitsluitend voor garantie- of servicegevallen). Kantoorsuper kan uw gebruiksgegevens verzamelen die betrekking hebben op uw gebruik van de website, zoals uw IP-adres, welke producten u heeft bekeken en welke producten u in uw winkelwagentje heeft geplaatst, en of u via een doorverwijspagina, via een link in een gerichte reclame-email of via een advertentie op een andere website op de website terecht bent gekomen. Uw gebruiksgegevens kan Kantoorsuper gebruiken om de effectiviteit van haar commerciële activiteiten te meten, alsmede om u aanbiedingen te kunnen sturen. Indien u Kantoorsuper geen toestemming geeft om u aanbiedingen te sturen, kunt u zich niet laten registreren en dient u uw persoonsgegevens per bestelling op te geven.
Geeft Kantoorsuper uw persoonsgegevens door?

Behalve in het kader van een goed functioneren van de website, het kunnen accepteren en uitvoeren van uw bestellingen en de betalingen daarvan, zal Kantoorsuper uw persoonsgegevens aan derden die bij vorenstaande betrokken zijn verstrekken. Die derden zijn niet gerechtigd om uw persoonsgegevens te openbaren of te commercieel te benutten.
Conform de toepasselijke wet- en regelgeving kan Kantoorsuper persoonsgegevens doorgeven aan politie en justitie en andere, door de wet daartoe aangewezen instanties of wanneer Kantoorsuper dit redelijkerwijze nodig acht om haar rechten of de rechten van anderen te beschermen, om letsel of schade te voorkomen, fraude aan te pakken en om naleving af te dwingen van de bepalingen en voorwaarden op de website.
Inzien of wijzigen persoonsgegevens zakelijke klant
De zakelijke klant heeft het recht om de gegevens die Kantoorsuper heeft verzameld in te zien, daarin wijzigingen aan te brengen dan wel deze gegevens te verwijderen. De zakelijke klant kan daartoe rechtstreeks contact opnemen met Kantoorsuper op 0172-244999 of via het mailadres info@kantoorsuper.nl. Wanneer u belt, dient Kantoorsuper eerst uw identiteit te controleren voordat Kantoorsuper inzage in uw persoonsgegevens kan geven.
Contact met Kantoorsuper
Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met Kantoorsuper
opnemen via het mailadres info@kantoorsuper.nl, of via de telefoon op 0172-722019. Privacyreglement versie november 2017. Kantoorsuper is gerechtigd dit reglement op elk moment aan te passen.